DNV.se

OHSAS 18001 – Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö och hälsa

OHSAS 18001

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

En certifiering enligt OHSAS 18001 visar att ert ledningssystem för arbetsmiljön som stödjer ert arbete för hälsa och säkerhet för era anställda.

OHSAS 18001 passar alla företag och organisationer som vill arbeta proaktivt med sina arbetsmiljöfrågor. Genom sin struktur underlättar standarden att ett ledningssystem för arbetsmiljö samordnas med ledningssystem enligt andra kända standarder, som till exempel ISO 9001 och ISO 14001. Centralt inom OHSAS 18001 är ständiga förbättringar och uppfyllnad av lagkrav.

Eliminera risker

OHSAS 18001 mäter ditt ledningssystem utifrån flera dimensioner. Ett framgångsrikt ledningssystem bör baseras på:

  • En arbetsmiljöpolicy som är anpassad till företaget
  • Att arbetsmiljörisker och lagkrav identifierats
  • Mål och planer säkerställer ständiga förbättringar
  • Ledningsaktiviteter som styr hälso- och säkerhetsrisker
  • Kontinuerlig granskning, utvärdering och förbättring av systemet

Få ut mer av er certifiering

Risk Based Certification är DNVs unika angreppssätt till certifiering av ledningssystem. Denna riskbaserade approach ger er mer än ett certifikat - våra revisorer utvärderar även hur väl ert ledningssystem hanterar risker, identifierar styrkor, svagheter och förbättringsmöjligheter.

Hur går jag vidare?

För en tredjeparts certifiering behöver ni implementera ett miljöledningssystem i överensstämmelse med kraven i ISO 14001-standarden. Läs mer om vägen till certifiering eller välj någon av våra kurser för att lära dig mer.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vad en certifiering innebär för er.

Den nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001 kommer ersätta OHSAS 18001 och den är nu publicerad. Mer information >

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: