Other sectors

Leverantörsgranskningar

Sustainability strategy and assessment services by DNV GL

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Så säkrar ni hållbarhet i leverantörsledet

Risker förknippade med arbetsförhållanden, miljö, korruption och mänskliga rättigheter hos underleverantörer kan inte bara ge obehagliga överraskningar. De leder inte sällan till stora kostnader och ett skadat varumärke.  Bra inköpsprocesser, uppföljning av avtal och revisioner på plats ökar chansen att nå bättre effektivitet och ett gott omdöme. DNV kan hjälpa er att identifiera och utvärdera vilka risker och utmaningar som finns i era leverantörsled och hur ni kan tackla dessa. 

Oberoende granskningar  
Jobbar man med leverantörer och återsäljare i ett globalt marknadssammanhang kan skillnaderna vara stora mellan vad som är lokal gängse praxis och den internationella best practice som ni själva vill uppnå. Självklart vill ni att era leverantörer arbetar utifrån samma standarder och uppförandekoder som er. Endast på så sätt kan ni vara säker på att slutprodukten eller tjänsten som företaget slutligen säljer är etiskt, social och miljömässigt hållbar.  

Några vanliga frågor som alltid måste kunna besvaras är:

 • Vem, inklusive alla underleverantörer, är det egentligen som producerar det ni köper in?  
 • Vilka är de mest kritiska och riskutsatta delarna i tjänsten eller produkten?
 • Hur kan man på ett objektivt sätt säkerställa att era och era kunders förväntningar tillgodoses vad gäller kvalitet, miljöhänsyn, mänskliga rättigheter, socialt ansvar och anti-korruption? 
Så här kan DNV hjälpa er

Riskanalyser: DNV kan som oberoende, global part med djup kunskap i de flesta industrisektorer hjälpa er att identifiera och utvärdera risker i leverantörs- eller produktportföljen. Tjänsten kan även omfatta en bedömning av företagets verktyg och processer för egenutvärderingar, hur resultaten av egenutvärderingar kalibreras samt GAP-analyser. Som en del i detta kan vi utförda inspektioner på plats hos era leverantörer och återsäljare.
Strategi & Granskningar: Inom det här området arbetar vi med:
 • Utveckling av er hållbarhetsstrategi – Syften, mål och implementering
 • Kravspecifikationer och riktlinjer för leverantörer
 • Due diligence vid inköp och val av samarbetspartner
 • Planering av uppföljning och revisioner utifrån era krav, uppförandekoder och/eller standarder
Rapportering:
 • Analys om omdömen samt hållbarhetsrapportering  
 • Granskning av er eller era leverantörers hållbarhetsrapporter
 • Rådgivning kring extern kommunikation om hållbarhet med olika intressentgrupper (kunder, investerare, medarbetare, intressentorganisationer, myndigheter m.m.)
Utbildning:
 • Öppna eller interna utbildningar och presentationer för inköpare, internrevisorer, ledning och nyckelfunktioner 
 • Utbildningar och stöd till leverantörer och samarbetspartners
Fördelar med att samarbeta med DNV?

 DNV levererar en oberoende, specialiserad granskning med mätbara resultat på:
 • Risker i leverantörsledet 
 • Vilka system och processer som leverantörerna har på plats för riskhantering och hållbarhet
 • Hur ni själva mest effektivt kan arbeta med uppföljning och vidareutveckling av leverantörer
 • Objektiva GAP-analyser, åtgärdsplaner och granskning av genomförande
 • Förståelse för lokal lagstiftning, språk och praxis i de länder som ni köper in från 
 • Intern och extern rapportering
Hur vi jobbar

 DNV har 300 kontor i 100 länder, lång erfarenhet och spetskompetens som täcker de allra flesta branscher, geografiska områden och utmaningar:
 • Specialister på ansvarsfullt inköp och hållbarhet i leverantörskedjan
 • Experter på miljö, arbetstagares rättigheter inklusive mänskliga rättigheter, hälsa, säkerhet och anti-korruption
 • Revisorer i hela världen som bidrar med kunskap och kännedom om lokal lagstiftning, riktlinjer och praxis 
 • En god kombination av rådgivare i Sverige med insikt i svenska kravställningar och förväntningar i våra affärssammanhang, som jobbar i team med lokala revisorer ute i fält för att följa upp på leverantörer i de mest skiftande miljöer
 • Vi har en god förståelse för hur näringslivet fungerar och en praktiskt, resultat-fokuserat tillvägagångssätt 

 

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: