DNVGL.se

ISO 50001 – certifiering av energiledningssystem

ISO 50001

Kontakta oss

Jesper Ghildiyal

Jesper Ghildiyal

Commercial Director

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

En certifiering av ert energiledningssystem hjälper er att arbeta systematiskt och långsiktigt med energifrågor. Bra för miljön, samtidigt som det bidrar till att minska era energikostnader. ISO 50001 är även godkänd för att uppfylla EED och lagen om energikartläggning.

Genom att implementera ett energiledningssystem kan ni minska utsläpp samtidigt som det får flera positiva effekter på er verksamhet. En certifiering enligt ISO 50001 visar ert engagemang och ert åtagande att arbeta för att minska energianvändningen. ISO 50001 är även godkänd för att uppfylla EED och lagen om energikartläggning.

Vad är ISO 50001?

ISO 50001 är en internationell standard för energiledning.  Standarden, som innehåller krav på att genomföra och dokumentera en energikartläggning, ger en systematisk metod för att långsiktigt implementera och upprätthålla ett energiledningssystem. Syftet är att öka effektiviteten och minska användningen av energi. Genom en certifiering från DNV får ni även en återkommande uppföljning som hjälper er att sätta fokus på de områden som är viktiga för att ni ska nå era mål.

ISO 50001 är relevant för alla organisationer som vill försäkra sig om att de lever upp till sin policy kring energianvändning och vill visa det för kunder och andra intressenter. Standarden är användbar i alla aspekter i ert arbete med energieffektivisering. Den sätter inte upp kriterier för prestanda utan ger en metod för ett effektivt energiledningsarbete. ISO 50001 kan användas fristående men går även utmärkt att integrera i befintliga ledningssystem enligt t ex ISO 9001 eller ISO 14001. I standardens annex A finns en vägledning till hur standarden kan användas.

Genom en certifiering får er organisation en återkommande granskning och därigenom stöd i ert arbete med mätning, dokumentation och rapportering av era insatser för att minska er energianvändning. Något som inte enbart ger ekonomiska fördelar, utan även hjälper er i ert arbete för att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet.

Få ut mer av er certifiering

Risk Based Certification© är DNVs unika angreppssätt till certifiering av ledningssystem. Denna riskbaserade approach ger er mer än ett certifikat - våra revisorer utvärderar även hur väl ert ledningssystem hanterar risker, identifierar styrkor, svagheter och förbättringsmöjligheter.

Hur går jag vidare?

För en tredje parts certifiering behöver ni implementera ett energiledningssystem i överensstämmelse med kraven i ISO 50001-standarden. Läs mer om vägen till certifiering eller se vår kurs om ISO 50001 för att lära dig mer. 

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vad en certifiering innebär för er.

Kontakta oss

Jesper Ghildiyal

Jesper Ghildiyal

Commercial Director

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: