DNV.se

ISO 45001 – certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö

Safety Helmets

Kontakta oss

Behöver du mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Den nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001 publicerades den 12 mars 2018 och kommer ersätta OHSAS 18001

Precis som andra ISO standarder som kom ut efter 2015 använder ISO 45001 High Level Structure (HLS), vilket underlättar för företag och organisationer att implementera och integrera flera standarder.

Global arbetsgrupp

50 länder och internationella organisationer, bl a International Labor Organization, har deltagit i arbetet med att ta fram den nya standarden. Syftet är att standarden ska bidra till att förbättra arbetsmiljön i alla typer av företaget oberoende var de befinner sig.

Några av förändringarna i ISO 45001 jämfört med OHSAS 18001

 • Systematisk identifiering av externa och interna frågor, behov och förväntningar hos medarbetare och andra intressenter. Syftet är att förstå de faktorer som påverkar och är relevanta för ledningssystemet.
 • Ledarskap och medverkan från medarbetare med särskild tyngd på delaktighet och samråd.
 • Riskbaserat tankesätt ligger till grund för ledningssystemet. Större fokus på mål som drivkraft för förbättringar och den planering som krävs för att nå målen.
 • Utökade krav kopplat till intern och extern kommunikation, inklusive behovet att avgöra vad, när och hur för aktuell information och kommunikation.
 • Större tyngd på kontroll av förändringar, samt kontroll av inköp kopplat till underleverantörer och outsourcade processer.
 • Specifika krav kopplade till utvärdering av prestanda.
 • Förändringar kopplat till nödlägesberedskap och respons.
 • Nya avsnitt kring processen för ständig förbättring.

Hur kan man förbereda sig?

 1. Information och kunskap
  Läs standarden som finns att köpa och gå en relevant utbildning t ex. en Grundkurs ISO 45001:2018
 2. Gör en plan
  Gör en plan för övergång från OHSAS 18001 till ISO 45001.
  Inte certifierad enligt OHSAS 18001? Läs mer om stegen mot certifiering här.
 3. Förebered och bestäm er nuvarande status
  Med en GAP-analys får du veta hur långt ifrån ert nuvarande ledningssystem är från ISO 45001. Läs mer här och kontakta oss för mer information.
 4. Implementera ert ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001
  DNV kan göra en förrevision som hjälper er att kartlägga hur väl ert ledningssystem är implementerat.

Hur gör andra företag och organisationer?

Vill du veta hur andra ser på arbetsmiljö och hälsa? Vi har genomfört en omfattande enkät bland tusentals kunder och sammanställt resultaten i en Viewpoint-Survey.

Kontakta oss

Behöver du mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: