DNVGL.se

ISO 37001 Anti-korruption

Integrity

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Ny standard för förebyggande av mutor och korruption

Om korruption vore en industri, skulle det vara världens tredje största. Kostnaderna för korruption uppskattas till 10% av det totala flödet av utländska direktinvesteringar världen över. 

DNV jobbar med att säkra en säker och hållbar framtid. Vi förstår att hanteringen av risker förknippade med mutor och korruption är en avgörande del för att skapa ett hållbart samhälle. 

ISO 37001 är den första internationella standarden för ledningssystem för förebyggandet av mutor. Standarden är utformad för att stötta och bredda de kontroller och processer som finns i redan etablerade ISO-standarder (såsom 9001 eller 26000), säkra transparens och tydlighet för att skapa effektiva interna funktioner mot mutor i den egna organisation och genom era leverantörsled. 

DNV kan hjälpa er med: 

  • Oberoende bedömning av mut- och korruptionsrisker 
  • GAP-analys gentemot ISO37001
  • Certifiering av ledningssystem mot mutor enligt ISO37001
  • Due diligence av hur väl en policy eller uppförandekod efterlevs i din organisation eller genom hela värdekedjan (leverantörer, återsäljare mm) 
  • Utbildningar i anti-korruption

En certifiering bekräftar att: 

  • Bolagspolicyn till fullo motsvarar behov och etiska risker i verksamheten. 
  • Lämpliga och proportionerliga åtgärder tas för att aktivt förebygga mutor och korruption. 
  • Nödvändiga kontrollpunkter finns för att kunna minimera risker i både den egna verksamheten och hos leverantörer och återsäljare. 
  • Verksamheten kan samspela med och möta de krav som sätts av relevanta intressenter.

Utöver våra tjänster baserade på ISO37001, kan vi hjälpa er med genomgång av er policy och processer för förebyggande av mutor, uppförandekoder, rapportering och review, åtgärdsprogram och pågående förbättringsarbeten. 

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: