Other sectors

ISO 28000 - Säkerhetshantering för försörjningskedjan

ISO 28000

Kontakta oss

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Mer information?

Ja, tack!

Hantera och kontrollera hot från logistikverksamhet och partners i leveranskedjan på ett säkert sätt.

ISO 28000-standarden ger ett ramverk för bästa praxis för att minska riskerna för människor och gods i leveranskedjan. Den hjälper till att hantera och minska potentiell säkerhet inom logistikområdet och riktar in sig på hot som terrorism, bedrägeri och piratkopiering. ISO 28000 kan hjälpa alla organisationer att mildra effekterna av säkerhetsincidenter, från ökad synlighet i leveranskedjan till minskade störningar i leveranskedjan.

Vad är ISO 28000?

ISO 28000 fokuserar på aspekter som är viktiga för att hantera och säkerställa säkerhetsrisker i leveranskedjan. Det kan handla om finansiering, tillverkning, informationshantering, transport, lagring av varor under transport och lagring av varor i lager.

Standarden är tillämplig på organisationer av alla storlekar inom tillverkning, service, lagring eller transport i alla led av produktions- eller leveranskedjan.

Ett ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 28000 hjälper dig att uppnå följande:

 • Integrerad motståndskraft för företag
 • Systematiska förvaltningsmetoder
 • Ökad trovärdighet och varumärkeskännedom
 • Anpassad terminologi och begreppsanvändning
 • Förbättrad prestanda i leveranskedjan•
 • Benchmarking mot internationellt erkända kriterier
 • Bättre processer för efterlevnad

ISO 28000 kan lätt integreras med andra viktiga standarder för ledningssystem,   som ISO 9001. Detta är en fördel för organisationer som vill införliva säkerhetsaspekter i andra befintliga ledningssystem.

Fördelar med att bli certifierad

Genom att bli certifierad av en oberoende tredje part verifieras det att ditt ledningssystem för säkerhet i leveranskedjan uppfyller kraven i ISO 28000. Du får en bekräftelse på att du har system för att hantera och minska de aspekter som är kritiska för säkerheten i leveranskedjan.  Bland fördelarna med certifieringen finns följande:

 • Underlätta handeln och påskynda transporten av varor över gränserna.
 • Övervaka och hantera säkerhetsrisker.
 • Få en konkurrensfördel och nya affärsmöjligheter
 • Uppmuntra företagen att säkra sina egna processer
 • Gör det möjligt för ledningen att fokusera på de områden som ger upphov till störst oro.
 • Benchmarking av metoder för säkerhetshantering
 • Kostnadsbesparingar genom att minska antalet säkerhetsincidenter
 • Möjligen minska företagens försäkringspremier
 • Förbättra effektiviteten i alla arbetsmetoder.
 • Visa engagemang för att garantera individers säkerhet och säkerheten för varor och tjänster.

Komma igång

Det första steget mot tredjepartscertifiering är att införa ett effektivt ledningssystem som uppfyller kraven i standarden. DNV kan hjälpa dig genom hela resan från inledande utbildning till analys av brister och certifieringsprocessen.

Läs mer om hur du kan komma igång med certifieringen.

Kontakta oss

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Mer information?

Ja, tack!

Fler tjänster: