DNV.se

ISO 20000 – certifiering inom IT Service Management

ISO 20000 1134x300

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Ett certifierat ledningssystem enligt ISO 20000 ger er kontinuitet i arbetet för att säkra löpande kontroll, effektivitetsökning och ständig förbättring

Ett ISO 20000-standarden riktar sig till organisationer som levererar IT-tjänster som t ex infrastruktur och applikationssupport, både till externa och interna kunder.

​Ett effektivt ledningssystem för IT Service Management hjälper er att generera intäkter, vara kostnadseffektiva och hålla en hög nivå på kundservice och kundnöjdhet. Det hjälper er som tjänsteleverantör att öka kvaliteten i er leverans, både till interna och externa kunder.

Vad är ISO 20000?

ISO 20000-1 är skapad av the International Organization for Standardization (ISO) och utgör standarden som används för certifiering. Den har ersatt BS 15000 och är en erkänd standard för att granska processer inom IT Service Management. ISO 20000 är baserad på BS 15000 och har byggts upp i linje med andra välkända ledningssystemstandarder.

Standarden stöds även av andra riktlinjer som ISO/IEC 20000-2, IT Service Management Code of Practice och den erkända, IT Infrastructure Library (ITIL®).

ISO 20000 tar ett övergripande grepp om IT Service Management och definierar de processer som behövs för en pålitlig leverans. Standarden täcker allt från kärnprocesser, konfigurering och ’change management’ till incident hantering. Den ger ett processorienterat angreppssätt för att skapa, implementera, driva, övervaka, granska, underhålla och förbättra ett ledningssystem för leverans av IT-tjänster.

I linje med andra ledningssystemstandarder

Genom att ISO 20000 är uppbyggd i linje med andra ledningssystemstandarder underlättar detta integrering i det befintliga ledningssystemet i och samordning för att leva upp i kraven i flera standarder.

  • Samordning med ISO 9001 och ISO 27001
  • Fokus på ständig förbättring i ert IT Service Management System
  • Minsta gemensamma kravnivå för planering, dokumentation och redovisning.
  • Ett effektivt användande av den välkända processmodellen, PDCA; Plan, Do, Check, Act

Få ut mer av er certifiering

Risk Based Certification© är DNVs unika angreppssätt till certifiering av ledningssystem. Denna riskbaserade approach ger er mer än ett certifikat - våra revisorer utvärderar även hur väl ert ledningssystem hanterar risker, identifierar styrkor, svagheter och förbättringsmöjligheter.

Hur går jag vidare?

För en tredjeparts certifiering behöver ni implementera ett kvalitetsledningssystem i överensstämmelse med kraven i standarden. Läs mer om vägen till certifiering eller välj någon av våra kurser för att lära dig mer.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vad en certifiering innebär för er.

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: