DNV.se

ISO 14001 – Certifiering av miljöledningssystem

ISO 14001

Kontakta oss

Mer information?

Kontakta oss!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Ett certifierat miljöledningssystem visar att ni arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan i ert företags processer, produkter och tjänster.

ISO 14001-standarden är det globalt mest kända och spridda ramverket för miljöledningssystem. Den är generisk och tillämpbar för alla organisationer oavsett storlek eller bransch. Centralt inom ISO 14001 är ständiga förbättringar och uppfyllande av lagkrav.

Ständig förbättring med ISO 14001

Standarden kräver att organisationer identifierar sin miljöpåverkan. Organisationen ska också definiera miljömål och initiera åtgärder för att förbättra processer och minska påverkan. ISO 14001 ger er ”best practice” för en proaktiv hantering av er miljöpåverkan. När du har uppnått ett ISO 14001-certifierat miljöledningssystem går ni utöver att endast uppfylla de grundläggande kraven. Ert fokus blir ständiga förbättringar. 

Innehållet i ISO 14001-standarden

Standarden innehåller ett antal krav, vilka alla kan tillämpas för både tjänste- och tillverkande organisationer. Den stödjer er organisation inom:

  • Riskbaserat tänkande
  • Ledarskap
  • Organisationens förutsättningar - omvärld och intressenter
  • Miljöaspekter
  • Stöd, Planering, Verksamhet
  • Utvärdering av prestanda
  • Förbättringar

Få ut mer av er certifiering 

Risk Based Certification är DNVs unika angreppssätt till certifiering av ledningssystem. Denna riskbaserade approach ger er mer än ett certifikat - våra revisorer utvärderar även hur väl ert ledningssystem hanterar risker, identifierar styrkor, svagheter och förbättringsmöjligheter. 

Hur går jag vidare?

För en tredje parts certifiering behöver ni implementera ett miljöledningssystem i överensstämmelse med kraven i ISO 14001-standarden. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vad en certifiering innebär för er.

Hur kan man förbereda sig?

Genom kunskap, se Grundkurs ISO 14001:2015.

Kontakta oss

Mer information?

Kontakta oss!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: