DNV.se

IATF 16949 - Kvalitetsledningssystem för fordonsindustrin

Cars in a row

Kontakta oss

Mer information?

Kontakta oss!

Standarden har utvecklats av världens ledande fordonstillverkare och baseras på ISO 9001 samt nationella kvalitetsstandarder inom fordonsindustrin. Vi erbjuder certifiering lokalt i Sverige eller koordinerar certifieringen av er verksamhet i flera länder.

Certifiering enligt IATF 16949

Certifiering enligt IATF 16949 (tidigare ISO/TS 16949) visar att ert företag blivit granskat enligt standarden och relevanta kundkrav och att ni lever upp till dessa.

  • Certifieringen minskar behovet av olika andra- och tredjeparts revisioner. 
  • Internt bidrar certifieringen och IATF 16949 till att minska variationer i er produktion och förbättra effektiviteten i tillverkningen  
  • IATF 16949 är baserad på ISO 9001 och kan integreras med andra standarder som ni redan använder, eller planerar att använda.

OEMs databas 

Eftersom IATF 16949 är internationellt erkänd ger en certifiering er trovärdighet vid anbud i såväl globala som lokala upphandlingar. De företag som DNV certifierar läggs automatiskt in i en global databas med tillverkare. OEM, Original Equipment Manufacturers, använder databasen för att hålla sig uppdaterade om certifieringsstatus och prestandan hos sina leverantörer. En certifiering är ett viktigt steg på vägen, oftast ett krav, för att få order av de stora biltillverkarna. 


Hur går jag vidare? 

För att kunna certifiera företaget behöver ni implementera ett ledningssystem enligt kraven i IATF 16949.  


DNV är ett ackrediterat certifieringsorgan. Vi tillhandahåller både aktuella utbildningar och certifieringstjänster. Läs mer om vägen till certifiering eller kontakta oss. 

Kontakta oss

Mer information?

Kontakta oss!

Fler tjänster: