Other sectors

Gröna obligationer

Green bonds

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för verifiering?

Offertförfrågan

DNV är ett ackrediterad certifieringsorgan i enlighet med Climate Bonds Standard, och har en ledande position som granskare av emitteringar enligt Green Bond Principles. En second opinion från DNV ger en oberoende bedömning av exaktheten och integriteten i informationen och data kopplade till en grön obligation som investerare ska ta beslut om.

En opinion från DNV innebär en oberoende bedömning av exaktheten och integriteten i informationen om en grön obligation som presenteras för investerare och på marknaden.   Allteftersom marknaden för gröna obligationer fortsätter att utvecklas, kommer den komplexitet som olika typer av gröna obligationer innebär att vara en utmaning för både specialister och asset managers i allmänhet när hållbarheten i emitteringar ska upp till bevis. Därför kräver marknaden i all större utsträckning en oberoende opinion som stöd i beslut om investeringar i gröna obligationer.

Vår approach

Vi har bistått i banbrytande emitteringar av gröna obligationer och bidrar till utvecklingen av best practice. Våra bedömningar undersöker minst tre aspekter av en obligation:

 • Finns det en robust och tydligt dokumenterad process för urvalet av de projekt som ska inkluderas i obligationsportföljen?
 • Går kapitalet till verksamhet som påvisar förbättrad hållbarhet?
 • Finns det säkerhetskontroller på plats för att garantera att kapitalet som tas in vid emitteringen verkligen går till de projekt som valts ut?  
DNVGL tjänst för gröna obligationer innebär:
 1. Utveckling av kriterier
 2. Screening av tillgångar och projekt
 3. 2nd party opinion
 4. Årlig verifikation
Vi erbjuder en försäkran baserad på Green Bond Principles. Vi är också ett ackrediterat certifieringsorgan enligt Climate Bonds Standard. Genom att kombinera ledande teknisk och operativ expertis, riskmetodik och djup branschkunskap, kan vi säkerställa förtroende och tillit för våra kunder och i marknaden.  

Vad är fördelarna?
 • En opinion som publiceras för era investerare 
 • En metodik för urvalet och mätning av valbara projekt
 • Verktyg för att följa upp på att projekten efterlever kraven under obligationens hela löptid
 • Stöd vid investor roadshows, förberedelse av information för FAQs 
 • Granskning och intygande av årliga rapporter/bokslut för obligationen

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för verifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: