Other sectors

EU ETS - Verifiering av utsläppsrapporter för växthusgaser

Emissions trading services by DNV GL

Kontakta oss

Jesper Ghildiyal

Jesper Ghildiyal

Commercial Director

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Senast den 31 mars varje år måste företagen lämna en utsläppsrapport avseende koldioxidutsläppen för föregående år. Denna rapport måste vara godkänd av en ackrediterad kontrollör som DNV.

Den 1 januari 2005 startade handeln med utsläppsrätter. Senast den 31 mars varje år måste företagen lämna en utsläppsrapport avseende koldioxidutsläppen för föregående år. Denna rapport måste vara godkänd av en ackrediterad kontrollör som DNV.

Varför behöver era beräkningar verifieras?

För att er verksamhet ska kunna delta i handeln med utsläppsrätter kräver Naturvårdsverket att era beräkningar först har verifierats och granskats av en ackrediterad kontrollör som DNV. För att undvika tidsbrist kan DNV verifiera beräkningar och beräkningsmodellen stegvis.

Vad krävs av er?

För att en verifiering av era utsläppssiffror ska kunna genomföras krävs det bl a att ert system för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll innehåller rutiner för:

 • Ansvar och befogenheter för personal med koppling till CO2- processen
 • Övervakningsmetoder inklusive metoder för beräkning och/eller mätning
 • Mätutrustning
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder
 • Rapportering och arkivering

Hur kan DNV hjälpa er?

Utifrån en strategisk analys och en riskanalys av er verksamhet genomför DNV en verifiering som omfattar:

 • Rapporterade aktivitetsdata samt mätningar och beräkningar som ligger till grund för dessa
 • Val och användning av emissionsfaktorer
 • De beräkningar som ligger till grund för fastställande av årligt utsläpp den sk utsläppsrapporten

Vad blir resultatet av en verifiering?

Resultatet av verifieringen sammanställer DNV i en rapport och i ett utlåtande. I verifieringsrapporten ska alla frågor som har med det utförda arbetet att göra tas upp. I verifieringsutlåtandet anges att utsläppsrapporten är tillfredsställande om inga väsentliga felaktigheter funnits i uppgifterna om det årliga utsläppet. Rapporten och utlåtandet kommer sammantagna att beskriva om utsläppsrapporten är tillfredsställande. Rapporten görs enligt mallar från EU kommissionen och hämtas från Naturvårdsverkets databas där alla data samlas.

Processen – steg för steg

 1. Strategisk riskanalys
 2. Verifieringsagendan/program
 3. On site besök
 4. Rapportering i E-CO2 senast 31 mars varje år
 5. Rapportering i Unionsregistret 31 mars varje år

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Ring oss på 08-587 941 90 eller fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Kontakta oss

Jesper Ghildiyal

Jesper Ghildiyal

Commercial Director

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: