DNVGL.se

EMAS – EUs frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning

Sustainability reporting services by DNV GL

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

EMAS, the Eco Management and Audit Scheme, är EU:s frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning

EMAS, the Eco Management and Audit Scheme, är EU:s frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. Deltagandet är öppet för alla offentliga och privata organisationer som verkar inom EU, EEA (European Economic Area), Island, Liechtenstein och Norge.

Det övergripande målet med EMAS är att stimulera företag och organisationer till ständiga förbättringar inom miljö. Genom att delta visar ditt företag engagemang och målmedvetenhet när det gäller:

  • Att utvärdera och förbättra sin miljöpåverkan
  • Att uppfylla kraven i ISO 14001
  • Att förse allmänheten med lättbegriplig miljöredovisning om företagets miljöarbete (redovisningen ska innehålla miljömål och –policy

EMAS ersätter inte några EU- eller nationella lagar eller tekniska standarder, inte heller undantas ditt företag från att uppfylla tillämpliga lagar eller standarder.

Verifiering

För att få ditt företag registrerat som godkänt enligt EMAS krävs att en ackrediterad tredje part, som DNV, verifierar att ni:

  • Uppfyller relevanta miljölagar
  • Har ett fullt fungerande miljöledningssystem (som revideras regelbundet på ett systematiskt och objektivt sätt)
  • Har skrivit ett miljöutlåtande enligt EMAS regler

I tillägg kommer vi att verifiera att data och information rörande ert miljöarbete är pålitliga och korrekta.

Hur går jag vidare?

För en tredjeparts certifiering behöver ni implementera ett miljöledningssystem i överensstämmelse med kraven i ISO 14001-standarden. Läs mer om vägen till certifiering eller välj någon av våra kurser för att lära dig mer.

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: