Other sectors

BF9K - Certifieringssystemet för byggbranschen

BF9K logo

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Certifiering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, för små och medelstora byggföretag.

Syftet med BF9K är att dokumentera hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Byggföretagen, som ansvarar för BF9K, deltog 1999 i framtagandet av standarden. BF9K vänder sig till små och medelstora byggföretag.

Samarbetspartner till Byggföretagen

DNV är sedan våren 2010 samarbetspartner till Byggföretagen och är certifieringsorganet som genomför certifieringar enligt BF9K.

Här beskrivs certifieringsprocessen enligt BF9K (pdf)

Relevanta utbildningar inom ledningssystem

Kursen ISO 14001 och ISO 45001 för byggindustrin är speciellt framtagen för företag som behöver en snabb introduktion för att kunna arbeta med tilläggskraven i version 4 av BF9K-reglerna.

2-dagars-grundkurserna i ISO 14001 och ISO 45001 kan vara av intresse för arbetsledare, KMA-samordnare och projektansvariga. Utbildningarna ger fördjupad kunskap om miljöledninssystem respektive ledningssystem för arbetsmiljö.

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: