Other sectors

Ballast

Construction Products Directive

Kontakta oss

Mer information?

Ja tack!

Redo för certifiering? Kontakta oss för prisuppgift

Offertförfrågan

Ballast omfattas av Byggproduktdirektivet. Det innebär att CE-märkning är ett krav för att ni ska få sälja produkten på den europeiska marknaden. DNV är Notified Body och kan certifiera ert system för tillverkningskontroll så att ni kan CE-märka era produkter.

Vi certifierar - så ni kan CE-märka er ballast


För att kunna CE-märka behöver ni som leverantör bygga upp ett system för tillverkningskontroll. Detta ska vara certifierat av en Notified Body (Anmält organ). DNV är Notified Body och kan certifiera ert system för tillverkningskontroll för att ni ska kunna CE-märka era produkter.

Systemet säkrar att rätt produkt sätts på marknaden och det är ni själva som garanterar det. Från utbildning av medarbetare till slutkontroll av produkten.
För ballast är det producenten själv som skall göra provningar av slutprodukten. I respektive standard står hur ofta dessa skall göras. De egenskaper som deklareras i produktbladet styrks med provningsrapporter.

Följande produkter omfattas av intyg från DNV:

  • EN 12620 Ballast för betong 
  • EN 13043 Ballast för asfaltsmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor 
  • EN 13055-1 Lättballast 
  • EN 13139 Ballast för bruk 
  • EN 13242 Ballast för obundna och hydrauliska bundna material till väg- och anläggningsbyggande. (Krävs bl a enligt Vägverkets regelverk VVTBT) 
  • EN 13450 Makadamballast för järnväg 


Så här går det till:


1. Ansökan

Tillverkaren skickar sin ansökan om intyg till DNV.

2. Kontrakt

Kontrakt upprättas avseende ansökt certifieringstjänst.

3. Dokumentgranskning före första besiktning

DNV granskar tillverkarens dokumentation av Systemet för för att bedöma om den motsvarar kraven i standarden.

4. Första besiktning av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik

Vid besiktningen besöker DNV tillverkaren för att verifiera att Systemet för tillverkningskontroll är implementerat och verkningsfullt. Detta görs genom informella intervjuer, stickprov och observationer av Systemet för tillverkningskontroll i verksamheten.

5. Intyg utfärdas

När eventuella avvikelser från första besiktningen är åtgärdade och Systemet klarat kraven i standarden utfärdar DNV ett ”Intyg om överensstämmelse för tillverkningskontrollen i fabrik”. Nu kan produkterna som omfattas av Systemet CE-märkas.

6. Fortlöpande övervakning

För att upprätthålla intygets giltighet genomför DNV fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik.

Kontakta oss

Mer information?

Ja tack!

Redo för certifiering? Kontakta oss för prisuppgift

Offertförfrågan

Fler tjänster: