Oil and gas

ATEX CE

Manometers and pipes

Kontakta oss

Mer information?

Kontakta oss

Redo för certifiering? Kontakta oss för prisuppgift

Offertförfrågan

Riskbedömning och dokumentation är krav om produkter förekommer i explosionsfarliga miljöer. ATEX-direktiven belyser sannolikheten för att explosiva atmosfärer bildas och vilka risker som kan uppstå. DNV hjälper dig att få kontroll över dina risker.

ATEX certifiering garanterar att utrustning som används i explosiva miljöer uppfyller de krav enligt relevanta standarder för säker konstruktion, drift och underhåll.

Fördelar 

Utrustning som används i explosiva miljöer ska i de flesta delar av världen vara noga kontrollerade för att få användas. Utrustning som används i farliga miljöer måste byggas så att de inte skapar gnistor eller värme som föranleder antändning. Okontrollerade produkter kan orsaka skador men även misstro för varumärket. 

Certifiering är en "ticket to trade" till de flesta marknader och många gånger även ett krav. ATEX certifiering säkerställer att utrustning som används i explosionsfarliga miljöer är säker. 

ATEX CE 

ATEX CE Produkt direktiv (94/9/EG) omfattar utrustning och skyddssystem som används på fasta offshore-plattformar i petrokemiska anläggningar, gruvor, kvarnar och andra områden där explosiv atmosfär kan förekomma.

Kontakta oss

Mer information?

Kontakta oss

Redo för certifiering? Kontakta oss för prisuppgift

Offertförfrågan

Fler tjänster: