DNVGL.se

AS/EN 9100 – Certifiering av ledningssystem för flyg- och rymdindustrin

AS/EN 9100 - Aerospace Quality Management

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Kvalitet, säkerhet och pålitlighet är livsviktiga frågor inom flyg- och rymdindustrin. En certifiering enligt branschens egen standard visar att ni lever upp till kraven på kvalitet.

Vad är AS/EN 9100?

AS/EN 9100 series är standarder för flyg- och rymdindustrin som säkerställer kvalitet i alla delar i leveranskedjan.

AS/EN 9001-serien innehåller tre relevanta standarder: AS/EN9100, AS/EN9110 och AS/EN9120. Samtliga är baserade på ISO 9001 och innehåller tilläggskrav för att skapa en enhetlig och global standard som tillvaratar kraven inom flyg- och rymdindustrin.

Fördelar med certifiering

Certifiering enligt AS 9100 serien visar företagets förmåga att klara kraven från kunder och bidrar till att öka förtroendet och kundnöjdhet samtidigt som det ger konkurrensfördelar eftersom OEM (original equipment manufacturers) inom branschen kräver AS 9100-certifiering från leverantörer och underleverantörer.

Certifieringen bidrar till ständig förbättring och minskar och förebygger fel, vilket i sin tur bidrar till minskade kostnader.

Läs mer om AS/EN9100-standarderna på vår internationella hemsida och ta del av dokument, webinar etc. 

Få ut mer av er certifiering

Risk Based Certification© är DNVs unika angreppssätt till certifiering av ledningssystem. Denna riskbaserade approach ger er mer än ett certifikat - våra revisorer utvärderar även hur väl ert ledningssystem hanterar risker, identifierar styrkor, svagheter och förbättringsmöjligheter.

Hur går jag vidare?

För en tredjeparts certifiering behöver ni implementera ett kvalitetsledningssystem i överensstämmelse med kraven i ISO 9001-standarden. Läs mer om vägen till certifiering eller välj någon av våra kurser för att lära dig mer.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vad en certifiering innebär för er.

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: