Metodiken

Hand pointing at drawing

Lumina™ analyserar prestationsförmågan av er organisations ledningssystem för en specifik standard. De flesta nyckeltalen anges genom att jämföra organisationens resultat med resultaten av en utvald referensgrupp.

Lumina bygger på data från tusentals revisioner av ledningssystem som har genomförts av DNV över hela världen. Den omfattar organisationer från olika branscher som är certifierade mot vissa specificerade standarder. 

Analysen använder mätmetoder och nyckeltal som har utvecklats i samarbete med GFK, ett världsledande forksnings- och statistikföretag. Detta tillåter att jämföra organisationers prestanda med andra trots avvikande storlek och annat geografiskt läge.

Du får självförklarande nyckeltal som antalet avvikelser per revisionsdag eller komplexare indikatorer som "Management System Performance Index". Kunskapen kommer att lyfta er och er organisation till en ny nivå där certifiering blir kvantitativ, mätbar och jämförbar.

Kontakta oss