DNVGL.se

Certification by DNV GL

Intressenternas granskning har aldrig tidigare varit så omfattande och intensiv som idag. Medan business to business-världen kan acceptera en kontrollerad risk så går utvecklingen mot nolltolerans bland konsumenter samhället i övrigt.

Effekten blir att kraven från lagstiftare och organisationer blir hårdare och mer omfattande med detaljerade rapporteringskrav. Resultatet är att företag ser uppfyllandet av lagar och regler som en lägsta nivå, när de ska anpassa sig till den nya verkligheten. 

Framgångsrika företag har som en del i sin strategi göra mer än vad som krävs. För att kunna ligga steget före blir riskhantering centralt i affärs- och ledningsprocesserna. 

Ett verksamhetssystem för ständig förbättring

Företag utvecklar processer för att förutse och möta utmaningarna. Den bästa lösningen är att integrera sina affärsprinciper i ett ledningssystem.

Företag som använder sitt ledningssystem för att hantera förändring och driva förbättring får ut större effekt, jämfört med att enbart använda systemet för att upprätthålla jämvikt och klara krav. Ett övergripande grepp för att integrera kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet i ett integrerat verksamhetssystem bidrar till att göra saker bättre, billigare och snabbare vartefter systemet mognar. 

De stora ledningssystemstandarderna fokuserar ständig förbättring. Att införa ett ledningssystem ger dig möjligheten att fokusera på att förbättra de områden som är viktigast för er och era intressenter.

Varför certifiering?

Tickit-to-trade, kundkrav på certifiering, motiverar ofta företag att certifiera sig. Lagkrav och nya krav i samband med globaliseringen kan vara andra motivationsfaktorer. Intressenter som efterfrågar bättre processer och ansvarstagande är ytterligare drivkraft.  Här är motivet till certifiering att klara att leva upp till kraven.

Det mest övertygande skälet är ofta företagets högsta ledning helt enkelt ser ett högt värde i att en ansedd oberoende part granskar företagets ledningssystem. Ledningen behöver ligga steget före och har inte råd med incidenter som orsakats av bristande kontroll, som i sin tur påverkar företagets rykte och varumärke. 

Dagens företag granskas i allt högre grad av alla sina intressenter. Krav ställs på transparens när det gäller miljöpåverkan, arbetsmiljö och säkerhet samt ständig förbättring av kvaliteten. 

Kommunikation är nyckeln till förtroende och tillit. Att implementera och certifiera ert ledningssystem visar era intressenter att ni har koll och arbetar med ständig förbättring när det gäller kvalitet, miljö, säkerhet och arbetsmiljö. Extern granskning bidrar till att ni ständigt förbättrar er verksamhet och service. Genom att välja rätt certifieringsorgan vet ni att i får en objektiv granskning och benchmarking av ert ledningssystem. 

Det tar er vidare från att precis komma över ribban och klara kraven till en nivå där ni arbetar metodiskt med ett riskbaserat angreppssätt. Genom att sätta fokus på de risker som ger er de största utmaningarna får ni större utväxling och värde av ert ledningssystem.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss