DNV.se

Användning av certifieringsmärken

Certification by DNV GL

En certifiering av DNV enligt internationella eller nationella standarder visar ert åtagande för kontinuerlig förbättring och hållbar affärsutveckling. Detta är något att vara stolt över, samtidigt som ni genom att kommunicera kring er certifiering bygger upp förtroende bland era intressenter samt stärker ert varumärke.

Företag som är certifierade av DNV har rätt att använda DNVs certifieringsmärke. Certifieringsmärket är utformat speciellt för att visuellt och tydligt kommunicera ert engagemang kring ert ledningssystem. Ni kan använda certifieringsmärket på en rad olika sätt för att visa er certifiering:

  • Hemsidan
  • Brevmallar
  • Skyltar, t ex i er reception eller på mässor
  • Byggnader
  • Fordon

Exempel på hur certifieringsmärket kan se ut vid certifiering av ledningssystem för kvalitet och miljö:


Certmark-179x169


Det finns vissa begränsningar för användningen av certifieringsmärket. Det ska tydligt framgå att det är ledningssystemet som är certifierat, därför är det viktigt att undvika att använda märket på ett sätt som kan indikera att produkten eller tjänsten som tillhandahålls är certifierad. Ovanstående märke får därför inte användas på:

  • Produkter, inklusive förpackningar och tejp
  • Produktdokumentation ( t ex tekniska specifikationer och katalogsidor)
  • Certifikat, Uttalanden om överensstämmelse, rapporter om resultat från genomförd service (t ex kalibreringar, inspektioner osv)

DNV har fastställt riktlinjer och regler för användning av sina certifieringsmärken, som distribueras till certifierade kunder. Förutom att ge vägledning för korrekt användning av varumärkena, ger den också användbara exempel på var den kan visas etc.

DNV-inskriptionen - ett alternativ till certifieringsmärket

Ett alternativ till användningen av certifieringsmärket är att använda inskriptionen. Inskriptionen kan generellt tillämpas där Certifieringsmärket kan tillämpas. Inskriptionen får dessutom användas där certifieringsmärket har sina begränsningar enligt ovan, med undantag för produkter.

Villkor och vägledning för användningen av inskriptionen omfattas av DNV-vägledningsdokumentet.

Exempel på inskriften som används för certifiering av ledningssystem:


MSC certmark 217


Manual för användning av certifieringsmärken >>

Är du kund och vill ha certifieringsmärket? Vänligen fyll i formuläret >>