DNV.se

ISO 14001:2015

Så lyckas du med övergången

Senast maj 2018 ska övergångsrevisionen vara genomförd för att säkerställa att era certifikat skall fortsätta att gälla efter den 15 september 2018. Det innebär att ni under 2017 behöver vara klara med uppdateringarna i ert ledningssystem för att era interna revisioner ska vara genomförda inför övergångsrevisionen.

Skyscraper and green leaves seen from below

Kontakta oss

Behöver du hjälp med övergången?

Kontakta oss

Hur kommer man igång?  
Börja med att identifiera vilka förändringarna faktiskt är. Ni hittar våra vägledningsdokument längre ner på sidan. Gör även en tidplan.  

Gör en gap-analys  
En god idé är att göra en gap-analys. Den ger er ett bra avstamp för ert övergångsarbete. DNV GL kan genomföra en gap-analys på plats hos er. Under en dag kommer en av våra revisorer till er - vår rapport ger er ett underlag att utgå i från i ert övergångsarbete.  

Se över era utbildningsbehov.  
När gapen är identifierade rekommenderar vi att ni ser över ert utbildningsbehov för att möta dom nya kraven. Troligen behöver någon eller några personer hos er mer djupgående kunskap. Vi har såväl grundkurser som kurser som fokuserar på förändringarna och nyheterna samt kurser för era internrevisorer. Är ni är en större grupp som behöver ny kunskap; t ex internrevisorer, rekommenderar vi att ni bokar en företagsintern utbildning. 

Följ upp implementering  
Utför en internrevision enligt den nya standarden och stäng eventuella avvikelser. Planera även in ledningens genomgång så att den omfattar kraven i den nya standarden.   

Genomför övergångsrevisionen  
För att genomföra certifieringsrevisionen i tid är det viktigt att du planerar övergången i nära samarbete med oss. Med Next Generation Risk Based Certification© får du dessutom ut mer av ditt certifikat! Det är en bra idé att göra övergångsrevisionen i god tid för att även hinna stänga avvikelserna så att certifikatet kan fortsätta gälla. 

Kontakta oss

Behöver du hjälp med övergången?

Kontakta oss