Sverkers 5 tips – Lyckas med övergången till nya ISO

Är du redo för övergången till de nya standarderna? Här följer ett par punkter att tänka på för en smidig övergång.
ISO 2015 transitions - partner with DNV GL on the transition
1. Interna revisioner och ledningens genomgång

Inför övergångsrevisionen ska internrevision ha gjorts enligt den nya standarden i hela verksamheten. Dessutom ska en ledningensgenomgång ha gjorts. Lägg in det i din övergångsplan om det inte redan finns med.

2. Hitta kopplingen mellan strategin och ledningssystemet
En nyttig övning är att gå igenom sina mål och se att de ligger i linje med strategin. 

3. Intressentanalys
Använd intressentanalysen till att koppla ihop helheten. Det är vanligt att den är alltför snäv. Inkludera interna och externa intressenter, tänk brett; grannar, återförsäljare, leverantörer, leverantörers leverantörer, kunder, kunders kunder, osv. Vilka påverkar oss och vilka påverkar vi?

4. Riskhantering
Identifiera riskerna - Tänk ”Vad kan hindra oss från att leverera?” Se både externt och internt.

Vilka av våra intressenters agerande kan påverka oss? Tänk bredare kring omvärld, trender, varumärke och rykte.

Prioritera riskerna och gör en plan.  Det är vanligt att man identifierar riskerna, men missar nästa steg; hur ska riskerna hanteras? 

5. Möjligheterna
Se till att ta med möjligheterna. Vänd på tänket vilka av våra risker kan vi vända till möjligheter i vår bransch?  Prioritera, gör en plan.

Viktigt att tänka på - genomför övergångsrevisionen
För att genomföra certifieringsrevisionen i tid är det viktigt att du planerar övergången i nära samarbete med oss. Med Risk Based Certification får du dessutom ut mer av ditt certifikat! 

Det är en bra idé att göra övergångsrevisionen i god tid för att även hinna stänga avvikelserna så att certifikatet kan fortsätta gälla.  Senast maj 2018 ska övergångsrevisionen vara genomförd för att säkerställa att era certifikat skall fortsätta att gälla efter den 15 september 2018. 

Det innebär att ni under 2017 behöver vara klara med uppdateringarna i ert ledningssystem för att era interna revisioner ska vara genomförda inför övergångsrevisionen. Här hittar du mer information om hur du säkerställer övergången >

Osäker?  Boka  en GAP analys och se om du har allt på plats.

Vägledningsdokument

Ladda ner våra vägledningsdokument för mer information

Nya ISO 9001:2015

Ladda ner vårt vägledningsdokument här!

Nya ISO 14001:2015

Ladda ner vårt vägledningsdokument här!

Nya ISO 45001

Övergången från OHSAS 18001:2007 till ISO 45001

GAP-analys

Stäm av hur ert ledningssystem står sig i jämförelse med de nya standarderna

Best practice

Så här klarar du övergången till uppdaterade standarder

Utbildning

Uppgradera era kunskaper med en grundkurs eller fokusera på nyheterna.

Redo för certifiering?

Kontakta oss för att boka er övergångsrevision!