Power and renewables

Krav på spänningskvalitet i ett föränderligt elsystem

Krav på spänningskvalitet i ett föränderligt elsystem

Underprojekt till revidering av EIFS 2013:1 - Revision 3

Request a copy

Fill in the form to download your free copy here

(optional)
(optional)

Please note that by subscribing to updates, newsletters and other regular email distributions, you must be opted in to receiving informational emails from DNV. By submitting this form, you agree to this and accept that you are opted in, and you understand that you can opt-out at any time using the links in the email you receive as well as visiting the email preference centre.

Report

Krav på spänningskvalitet i ett föränderligt elsystem

Krav på spänningskvalitet i ett föränderligt elsystem

About:

Underprojekt till revidering av EIFS 2013:1 - Revision 3

Report

Krav på spänningskvalitet i ett föränderligt elsystem

About:

Underprojekt till revidering av EIFS 2013:1 - Revision 3

Krav på spänningskvalitet i ett föränderligt elsystem

Request a copy

Fill in the form to download your free copy here

(optional)
(optional)

Please note that by subscribing to updates, newsletters and other regular email distributions, you must be opted in to receiving informational emails from DNV. By submitting this form, you agree to this and accept that you are opted in, and you understand that you can opt-out at any time using the links in the email you receive as well as visiting the email preference centre.

Stora förändringar sker, och har under ett antal år skett, i Sverige både vad gäller generering och laster på olika spänningsnivåer i nätet. Detta får konsekvenser på nätens spänningskvalitet och på hur känslig den utrustning som ansluts till näten kan vara. Exempelvis genom att näten innehåller ett ökat antal kraftelektroniska omriktare, vilka medför en ändring både på emissions- och på immunitetssidan. Att se över föreskriften gällande spänningskvalitet är därför väl motiverat.

Report

Krav på spänningskvalitet i ett föränderligt elsystem

Krav på spänningskvalitet i ett föränderligt elsystem

About:

Underprojekt till revidering av EIFS 2013:1 - Revision 3